BATC

De BATC wil samen met de aangesloten paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten een bolwerk vormen van hoogwaardig kwalitatieve therapeuten, om in Nederland binnen enkele jaren te bewerkstelligen dat er een betere balans komt tussen de reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg. In het belang van therapeut, consument en zorgverzekeraar streven zij naar een betaalbare natuurgerichte gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Zij willen ervoor zorgen dat de consument een eerlijke, heldere en oprechte beeldvorming krijgt over natuurgerichte gezondheidszorg en hen het vertrouwen geven dat ze op een natuurlijke manier met gezondheid bezig kunnen zijn. De BATC streeft simpelweg naar keuzevrijheid voor de consument als het gaat om gezondheid.

De BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van meer dan duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. De BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren hieraan dagelijks hun bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat deze therapeuten HBO geschoold zijn, minimaal vijf verschillende werkvormen hanteren en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes.

De vijf natuurgerichte principes:

  • Energie
  • Prikkeloverdracht
  • Drainage
  • Voeding
  • Psyche

Deze vijf principes zorgen ervoor dat de therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking, een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.