SKB-TEST: ROTS-TEST EN SKL-TEST: Algemene Info

07 maart, 2017

Deze test is een preventieve test die aangeeft al vanaf een heel vroeg stadium aan of er functionele (stadium I), kleine (stadium II) of grote verstoringen (stadium III) van de lichaamsfuncties zijn. Deze test wordt aangeraden bij onduidelijke , vage klachten. Hiermee kan inzicht verkregen worden in de vitaliteit van het lichaam. De mate van de gemeten verstoring (stadium I, II of III) bepaalt de intensiteit van de in te zetten therapie.  Een doelgerichte corrigerende therapie helpt u om uw lichaamsfuncties en onderliggende processen weer in balans te brengen. Daardoor verdwijnen de klachten waardoor u zich fitter voelt.